SK CZ
Kúpeľné mesto Dudince

liečba aj ubytovanie

Liečba v kúpeľnom meste Dudince

Súčasť komplexnej liečby v kúpeľnom meste Dudince tvorí liečba pohybom – kinezioterapia a hydrokinezioterapia – individuálny a skupinový liečebný telocvik a funkčná rehabilitačná pohybová terapia. Okrem základných kúpeľných procedúr, aktívnej pohybovej liečby a procedúr fyzikálnej terapie ordinujú ošetrujúci lekári medikamentóznou liečbu a liečebnú výživu.

Kúpeľná liečba

Kúpeľná liečba v kúpeľnom meste Dudince sa opiera predovšetkým o využitie mimoriadne účinných liečivých vlastností termálnych minerálnych prameňov. Liečivá voda sa aplikuje formou bazénových a vaňových kúpeľov s odstupňovanou teplotou v novom objekte modernej balneoterapie.

Základnú dózovanú kúpeľňovú liečbu doplňujú vodoliečebné procedúry, celkové a čiastkové masáže, elektroterapia, parafínové zábaly a iné procedúry fyzikálnej terapie.

Charakteristika vody

Základom kúpeľnej liečby v kúpeľnom meste Dudince sú vzácne balneologické vlastnosti minerálnej vody obsahujúcej 6-10mg/I-1 voľnej síry a 1400-1800 mg/I-1 oxidu uhličitého. Hydrogenuhličitanovo-chloridová, sodno-vápenatá, uhličitá, sírna hypotonická voda obsahuje aj ďalšie významné prvky ako horčík, fluór, bróm, bór, draslík ako aj pestrú paletu rozpustených minerálií, najmä Glauberovu soľ, ktorá dáva predpoklady aj na liečbu chorôb tráviacich ústrojov, mangán a jód.

Minerálna voda vyviera spontánne z hĺbky 57,2 m s teplotou pri vývere 28oC a celkovej mineralizácii 5 667 mg/I-1 . Základnou liečebnou zložkou pri ochoreniach srdcovocievneho aparátu je oxid uhličitý a pre choroby pohybového a nervového systému je síra, vo forme sírovodíka.

Unikátna liečivá voda!

Uhličito-síričité zloženie vody v dudinských kúpeľoch je jedinečné na Slovensku i v zahraničí, vodu približne takéhoto zloženia možno nájsť iba vo Francúzsku, v kúpeľoch vo Vichy.

Liečebné procedúry v kúpeľnom meste Dudince

Liečebné procedúry v kúpeľnom meste Dudince:

  • masáže: podvodná masáž, vírivá vaňová masáž, klasická masáž, reflexná masáž chrbtice, reflexná masáž chodidiel,
  • parafínové a rašelinové zábaly,
  • liečba ultrazvukom,
  • phyaction (rozsiahle využitie rôznych druhov prúdov s hĺbkovým efektom),
  • magetoterapia,
  • manuálna lymfodrenáž,
  • liečebný telocvik,
  • plynové injekcie,
  • Beautytherm,
  • Biotronová Lampa.

Základné kúpeľné liečebné procedúry v kúpeľnom meste Dudince, doplňujúcu a pomocnú liečbu ordinuje ošetrujúci lekár individuálne každému pacientovi. Do podrobností rozpracovaný plán komplexnej kúpeľnej liečby je predpokladom racionálneho a efektívneho využitia účinku kúpeľnej liečby v Dudinciach.

Zverte sa do rúk odborníkom

Dudince majú röntgenologické pracovisko, laboratóriá a všetky potrebné vyšetrovacie a liečebné prístroje a zariadenia. Liečba pacientov je zverená odborným, erudovaným lekárom a školeným zdravotníckym pracovníkom.