SK CZ
Kúpeľné mesto Dudince

liečba aj ubytovanie

Poloha a doprava do Dudiniec

Mesto Dudince pozostáva z troch častí. Časť prvá Staré Dudince - pôvodná obec nachádzajúca sa v blízkosti hlavnej cesty na pravom brehu potoka Štiavnica alebo Štiavnička. Časť druhá Merovce - časť Dudiniec nachádzajúca sa za železničnou traťou Zvolen - Šahy. Časť tretia Nové Dudince - časť mesta, ktorá vznikla zastavaním priestoru medzi starými Dudincami a Merovcami. Nachádza sa medzi potokom Štiavnica a železničnou traťou.

Doprava do kúpeľov Dudince

www.cp.sk - vlakové a autobusové spojenia

Najbližšie medzinárodné letiská:

  • Bratislava - 170 km,
  • Viedeň - 120 km,
  • Budapešť - 80 km,
  • Košice - 255km.