SK CZ
Kúpeľné mesto Dudince

liečba aj ubytovanie

Indikácie v kúpeľnom meste Dudince

Choroby pohybového aparátu:

 • zápalové i degeneratívne ochorenia - reumatické ochorenia, postupujúce najmä kĺby (progresívna polyartritída) a pridružené stavy,
 • postupné tuhnutie chrbtice / ankylotizujúca spondylitída -Bechterewova choroba),
 • degeneratívne ochorenia kĺbov (artrózy) a chrbtice (spondylózy a spondylartrózy),
 • mimokĺbové formy reumatizmu – bolestivé stavy šliach, šľachových úponov, svalstva a väziva,
 • stavy po úrazoch pohybových ústrojov, najmä po zlomeninách a ortopedických operáciách.

Nervové choroby:

 • stavy po zápaloch nervov alebo nervových kmeňov,
 • bolestivé stavy zapríčinené chorobou medzistavcovej platničky.

Ochorenia srdcovo-cievneho systému

 • ischemická choroba srdca stabilizovaná,
 • stavy po infarktoch myokardu, bypasoch a katetrových dilatáciách koronárnych ciev,
 • stavy s vysokým krvným tlakom I.-III. štádia,
 • stavy s vrodenými alebo získanými chybami srdca a ciev,
 • stavy po operáciách na tepnách a žilách končatín,
 • profesionálny stres,
 • stavy psychosomatického vyčerpania,
 • manažérske choroby.