SK CZ
Kúpeľné mesto Dudince

liečba aj ubytovanie

Okolie a turistika pri Dudinciach

Dudince

Ponúkajú rozmanité využitie voľného času. Je tu možnosť športovania ako napríklad tenis, minigolf, volejbal, basketbal, stolný tenis, biliard, plávanie, cykloturistika, turistika alebo možnosť relaxovania, výletov za kultúrnymi a historickými pamiatkami, ktoré pravidelne organizujú hotely a kúpeľné domy.

Pre nadšencov spoločenského ruchu sa organizujú tanečné večierky so živou hudbou, koncerty, folklórne vystúpenia, premietanie filmov v kine alebo v letnom amfiteátri, výstavy a iné spoločenské akcie.

Verejné dudinské kúpalisko je otvorené od mája do septembra. Každý návštevník by pri návšteve kúpeľov Dudince mal zavítať do rímskych kúpeľov, čo je vlastne 32 bazénov vytesaných do travertínovej skaly, kde sa kúpavali vojaci rímskych légii od čoho je odvodený názov.

Brhlovce - unikátne skalné obydlia

Brhlovce, mesto vzdialené 15 kilometrov, ktoré sa vyznačuje skalnými obydliami. Ľudová architektúra a bývanie, pamiatková rezervácia a ďalšie veci k videniu.

Skalné obydlia pochádzajú z 18-20 storočia. Komplex skalných obydlí vtesaných do tufu. Niektoré sú ešte aj dnes používané na bývanie, iné sa používajú ako vínne pivnice alebo pre hospodárske účely. Výstava dokumentuje ľudový spôsob bývania v obci a jej okolí.

V expozícii nechýbajú ani veci používané v minulosti ako kamenárske nástroje, ľudový nábytok, hrnčiarske výrobky, kuchynský inventár. Brhlovce boli jedným zo 6 kamenárskych centier na Slovensku. Pamiatková rezervácia skalných obydlí je unikát na našom území.

Banská Štiavnica - UNESCO

Lokalita zapísaná do svetového zoznamu pokladov kultúrneho dedičstva evidovaného UNESCO. Banská Štiavnica je staré banské mesto. Územie sa osídľovalo už v neolite. Banská Štiavnica dostala práva mesta pred tatárskym vpádom. Základom rozvoja mesta boli bohaté ložiská strieborných, zlatých a iných rúd.

Už v stredoveku patrila Banská Štiavnica medzi jedny z najvýznamnejších európskych baníckych stredísk a stala sa druhým najväčším mestom Uhorska. V meste sa nachádza 339 pamiatkových objektov, z toho 13 národných kultúrnych pamiatok.

Väčšina týchto kultúrnych pamiatok vytvára mestskú pamiatkovú rezerváciu. Medzi najvýznamnejšie patrí Starý a Nový Zámok, Banský Súd, komorský dvor.

Termálne kúpalisko Podhájska

Termálne kúpalisko s výraznými liečivými účinkami. Nachádza sa tu viacero bazénov s obsahom termálnej liečivej vody s teplotou 33-36°C. Vysoká teplota vody umožňuje kúpanie počas celého roka.

Koncentrovaná podoba tejto vody je podobná ako v Mŕtvom mori v Izraeli. Preto je kúpanie vhodné na liečenie kožných chorôb, pohybového ústrojenstva, cievnych ochorení. Svojou tepelnou kapacitou napr. prevyšuje tepelnú kapacitu všetkých prameňov v Karlových Varoch.

Kúpalisko je situované v oblasti bez akéhokoľvek priemyslu, preto je kúpanie vhodné aj pre ľudí s dýchacími problémami.

 • Chuť vody : Slaná
 • Zápach vody: Zemitý
 • Hĺbka Vrtu: 1900 metrov
 • Teplota vody v bazénoch: 33-36 °C
 • Teplota vody v prameni: 80 °C
 • Výdatnosť: približne 50 litrov za sekundu

Zdravotné indikácie:

 • Reumatické ochorenia
 • Osteoporóza
 • Liečba ochorení pohybového aparátu
 • Psoriáza
 • Liečba kožných ochorení